เดินทางเข้าไทย

ประกันภัย

ฟรีสำหรับลูกค้า

รับส่งฟรี

บางเส้นทาง

จองง่าย 1-2 นาที

ใช้เวลาเพียง 1-2 นาที

การันตีการคืนเงิน

ต้องยกเลิกก่อนการเดินทาง 72 ชม.

ฟรีสำหรับลูกค้า
รับส่งฟรี
จองง่าย 1-2 นาที
การันตีการคืนเงิน
เดินทางเข้าไทย สำหรับชาวไทย

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สถานะข้อมูล 15 พฤศจิกายน 2564

1. การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว (สำหรับผู้เดินทางจากประเทศ/ พื้นที่ต้นทางที่กำหนด)

2. การเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox)ในประเทศไทย (สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด)

3. การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเข้าพักในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine)

เรียนรู้ขั้นตอนเพิ่มเติมดังภาพด้านล่าง

ที่มา : https://bit.ly/3CNOvCj